Amelia Giurcan / USR Călărași și 1.100 000 euro cu suspiciuni de corupție sau gestiune necorespunzătoare la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Călărași

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Amelia Giurcan / USR Călărași și 1.100 000 euro cu suspiciuni de corupție sau gestiune necorespunzătoare la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Lipsa de transparență a S.C. Drumuri și Poduri Călărași a atras atenția consilierilor județeni USR. După ce conducerea societății invadase spațiul public cu tot felul de comunicate și conferințe prin care își preamărea rezultatele a venit rândul Curții de Conturi să controleze și activitatea acestei societăți a declarat pentru Atitudinea din Călărași, consilierul județean Amelia Giurcan. 

 

Ea a arătat public că lucrările societății s-au încredințat direct și cu documentație care menționează eronat efectuarea de lucrări de reparații în loc de investiții. Aceasta ridică suspiciuni de corupție sau gestiune necorespunzătoare a resurselor publice. Cheltuirea a peste 1. 100 000 euro în astfel de lucrări este o circumstanță agravantă privind gestionarea defectuoasă a banilor publici. 

Amelia Giurcan a arătat că societatea nu a informat pe consilierii județeni privind lucrările efectuate, dar mai indică și o foarte proastă calitate a unora dintre acestea aflate în garanție. Marea nemulțumire rezultă și din numărul mare de kilometri de drumuri județene din pământ care trebuiau asfaltate în fiecare an, astfel încât la sfârșitul acestui mandat județul Călărași să nu mai aibă astfel de drumuri. Unele sunt de interes local important, leagă localități dar și obiective importante cum ar fi silozuri pentru agricultură – a arătat consilierul. 

Societatea nu este la primele abateri. Anul trecut / în 2023 Curtea de Conturi a constatat că în anul 2020, entitatea a desfăcut contractele de muncă pentru doi angajați fără respectarea prevederilor legale, astfel încât a fost obligată de instanțele judecătorești să plătească acestor salariați atât cheltuieli de judecată, cât și drepturile salariale indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data încetării contractului de muncă, până la reintegrarea efectivă, plătind astfel de fapt o muncă neprestată pe perioada desfacerii respectivelor contracte de muncă. Până la data misiunii de audit de conformitate, suma totală plătită celor doi salariați a fost de 63.659 lei, urmând ca în lunile februarie și martie 2022 să fie achitat și restul de plată în sumă de 8.026 lei.

Tot în 2023 Curtea de Conturi a constatat din verificarea documentelor puse la dispoziția auditorului public extern cu privire la lucrările efectuate de SC Drumuri și Poduri SA la DJ 306 A, că începând din anul 2019 și până la data auditului de conformitate, s-a constatat că entitatea a efectuat o serie de cheltuieli pentru lucrarea executată și le-a inclus în costuri la data efectuării lor, dar nu a efectuat demersuri pentru obținerea veniturilor corespunzătoare (situațiile de lucrări în sumă de 656.854,21 lei fiind înaintate beneficiarului cu o întârziere cuprinsă între 1 an și nouă luni și 2 ani și 5 luni de la data realizării efective a lucrărilor). Sumele respective, care constituie venit pentru entitate, nu au fost facturate beneficiarului, cu toate că cheltuielile aferente au fost recunoscute în exercițiul financiar 2019, fiind deduse la calculul impozitului pe profit.

În contractul încheiat cu UATJ Călărași pentru întreținerea și repararea drumurilor județene, nu există nicio clauză care să prevadă termene clare pentru înaintarea situațiilor de lucrări și a facturilor aferente spre decontare, ci doar obligația de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de execuție, solicitând acestuia verificarea lucrărilor, obligație nerespectată de entitate. La nivelul entității nu există o procedură internă care să stabilească modalitatea de încheiere a lucrărilor efectuate, prin întocmirea situațiilor de lucrări și a facturilor și înaintarea acestora la plată.
Executantul nu a îndeplinit obligația contractuală de a notifica în scris achizitorului faptul că sunt îndeplinite condițiile de execuție, solicitând acestuia verificarea lucrărilor.

Notă. Deși am solicitat conf. prev. legii 544/2001 punctul de vedere privind realizarea unor lucrări și contribuția societății privind dezvoltarea județului, modul în care este coordonată societatea pentru a veni în sprijinul proiectelor solicitate și aprobate de președintele Iliuță – nu am primit răspuns în termenul legal. Publicăm mai jos postarea consilierului județean.