Află pentru ce sunt convocați consilierii locali din mun. Călărași

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Află pentru ce sunt convocați consilierii locali din mun. Călărași

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară,miercuri,26.04.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Elaborare P.U.Z. în vederea lotizării”, situatînmunicipiulCălăraşi, AleeaDumbravaMinunată.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Staţie Întreţinere şi Reparaţii Autovehicule”, situatînmunicipiulCălăraşi, Tarlaua 83/1, parcela 15.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru Integritate a Primăriei municipiului Călăraşi şi a Serviciilor Publice Locale, pe perioada 2017-2020.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privindaprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass – media în Primăria municipiului Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil – teren şi construcţie, în suprafaţă de 374 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Ion Heliade Rădulescu, nr. 7, judeţul Călăraşi, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafaţă de 182 mp, situat în municipiul Călăraşi, Complex Micro 6, strada Stadionului, nr. 28 bis.
 9. Proiect de hotărâre pentrumodificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78/1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Proiect de hotărâre pentrumodificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/23.03.2017 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi a unui imobil – teren în suprafaţă de 1493 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, cuprins între Braţul Borcea şi pădurea adiacentă DN3, pentru realizarea Proiectului ,,Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea – Călăraşi”, având ca obiectiv principal dezvoltareaunui port turistic.
 11. Proiect de hotărâre privindaprobarea Programului anual municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017.
 12. Proiect de hotărâre privindaprobarea investiţiilor pe anul 2017 ale S.C. ECOAQUA S.A. Sucursala Călăraşi, investiţii care se vor finanţa din cota de dezvoltare rezultată din tarifele de apă şi canalizare.
 13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privindaprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând unităţii administrativ teritoriale municipiul Călăraşi în vederea amplasării capacităţii energetice de distribuţie a energiei electrice de interes public ,,Modernizare LES 20 KV CHICIU”, Călăraşi, judeţulCălăraşi.
 15. Proiect de hotărâre privindaprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând unităţii administrativ teritoriale municipiul Călăraşi în vederea amplasării capacităţii energetice de distribuţie a energiei electrice de interes public ,,Alimentare cu energie electrică – Baza Portuară Mal Stânga Dunăre din zona Chiciu Km 371 – km 372 – S.C. MOTOR TRANS S.R.L.”, Călăraşi, judeţulCălăraşi.

Diverse.

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

Găsești discuțiile consilierilor necenzurate  și afli cum au votat ei înregistrat video pe www.atitudineadincalarasi.ro