Administrația liberală din Consiliul Județean caută soluții pentru o bună funcționare a Spitalului Județean Călărași

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Administrația liberală din Consiliul Județean caută soluții pentru o bună funcționare a Spitalului Județean Călărași

În cadrul Ședinței publice a Consiliului Județean desfășurată astăzi 31 mai 2017, unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a fost Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași. Emil Mușat, primul consilier al președintelui Consiliului Județean Vasile Iliuță, responsabil de coordonarea activităților  pentru administrarea acestui Spital a prezentat detaliat criteriile pe care liberalii pe propun a sta la baza acordării de stimulente financiare personalului medical și de spacialitate.

A impresionat faptul că există o foarte bună informare a conducerii CJ privind exercitarea profesiei de personalul medical, mulți medici refuzând să lucreze peste nr de ore de gardă minim. S-a discutat asupra încadrării funcțiilor deficitare din anumite specializări cu medici. Sunt secții unde sunt încadrate 5,6 sau 7 medici și secții fără medic… a spus Emil Mușat arătând preocuparea de încadrare a unui cardiolog. Criterii de acordare pot fi stabilita dacă medicul are asigurată cazarea sau se face naveta. Medicii au cerut să li se compenseze banii pe navetă. A intervenit consilierul PSD George Chiriță, arătând că medicii nu vor să folosească microbuzul cumpărat de CJ. Vicepreședintele CJ Marian Dinulescu confirmă, arătând că medicii nu se pot aștepta unii pe alții câte 2 ore după terminarea activităților, neavând același program…Un alt criteriu de acordare a premiilor este acela al contribuția la promovarea unei imagini pozitive a spitalului…prein rezultate profesionale deosebite și nu numai…

Emil Mușat arată că există medici prea modești care nu vor să facă public rezultatele lor, ale intervențiilor medicale reușite…Consilierii aprobă criteriile solicitate cerând și înființarea unei comisii de analiză a activității din Spital. Șerban Jenel cere ca acordarea de stimulente să se facă către medicii și personalul medical în funcție de actul medical prestat, care să fie analizat după performanța unor intervenții. Pe larg, interesul administrației liberale din Consiliul Județean către Spitalul Județean,   poate fi vizualizat începând cu min. 09.30. VIDEO

S-A APROBAT
Art. 1. – Se aprobă acordarea unor stimulente financiare lunare pentru atragerea și menținerea medicilor angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, stabiliți prin decizie a Consiliului de Administrație, în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, la nivelul a două salarii minime brute pe țară, în limita plafonului maxim stabilit conform prezentei hotărâri.
Art. 2. – Persoanele beneficiare ale prevederilor articolului 1 au obligația de a semna un angajament conform căruia vor desfășura activitatea, în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, pentru o perioadă de cel puțin doi ani, în caz contrar fiind obligați la restituirea stimulentului financiar acordat.
Art. 3. – Sumele cu titlu de stimulente financiare se acordă în limita unui plafon maxim de 100.000 lei/lunar.
Art. 4. – (1) Sumele cu titlu de stimulente financiare lunare vor fi prevăzute în bugetul propriu al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași pentru anul 2017 și vor fi plătite beneficiarilor de către unitatea medicală, începând cu data de 1 iunie 2017.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi acordate prin decizia managerului, cu avizul Consiliului de administrație.
Art. 5. – (1) Lunar, Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași va informa Consiliul Județean Călărași – Direcția Management și Resurse Umane, cu privire la numărul beneficiarilor și plățile efectuate.
(2) Plenul Consiliului Județean Călărași va fi informat, în scris, în luna decembrie 2017, cu privire la derularea programului de acordare a stimulentelor financiare.
Art. 6. – Direcția Management și Resurse Umane, Direcția Economică și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.