Administrația Cimitirelor Călărași reamintește obligațiile concesionarilor

2 săptămâni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Administrația Cimitirelor Călărași reamintește obligațiile concesionarilor

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Cimitirelor Călărași aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr 178/ 2020, concesionarilor le revin următoarele obligații:

-de a-și îngrădi suprafața concesionată în maxim 6 luni de la atribuire,

-de a-și marca locul de veci cu plăcuța de identificare și numele concesionarului,

– de a duce gunoiul și deșeurile la pubelele cu astfel de destinație.

Neîngrijirea sau părăsirea locului de veci, a amenajărilor funerare pe o perioadă de mai mult de 2 ani duce la pierderea concesiunii.

Administrația Cimitirelor a afișat public taxele și tarifele pentru lucrările efectuate de către persoanele și firmele autorizate. Avizarea construcțiilor presupune plata a 350 taxa pentru un cavou, 30 lei taxa de împrejmuire și 30 lei taxa de montare cruce. Seful Serviciului Daniel Bălăngea insistă să reamintească că pregătirea mortarului se va face numai în betonieră sau tărgile speciale realizate și care stau la dispoziție celor interesați. Toate lucrările se vor executa cu protejarea mormintelor învecinate, monumentelor funerare, spațiilor verzi și de acces. Molozul și restul materialelor rezultate din lucrări, pământul rezultat se ridică la sfârșitul zilei de lucru de către executanții lucrării.

Totodată Administrația Cimitirelor a publicat și taxele pentru înhumare/ deshumare, astfel: 

  – înhumare/ deshumare cavou 200 lei

  • înhumare/ deshumare groapă de pământ 320 lei
  • înhumare/ deshumare groapă de pământ la cimitir Sf Anastasia 380 lei

În cimitire este interzis accesul autovehiculelor, cu excepția celor ce transportă persoane în vârstă sau bolnave

Toate reclamațiile, nemulțumirile, sesizările pentru o bună funcționare a activităților administrativ – gospodărești se primesc zilnic la biroul Administrației Cimitirelor din Cimitirul Central.