A patra revolutie industrială a început. Sunteți pregătiți pentru digitalizare?

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru A patra revolutie industrială a început. Sunteți pregătiți pentru digitalizare?

Alături de partenerii de proiect Interlog Com SRL și EuroTraining Solution SRL, Uniunea Națională a Patronatului Român Regiunea Nord Est a dat start înscrierilor la programul gratuit de formare profesională- aferent proiectului POCU-143014-DigitalizeIT-competențe digitale pentru angajați.

Abilitățile profesionale determină capacitatea unei organizații de a se adapta la schimbare, de a inova, de a dezvolta modalități mai rapide de a face lucrurile, de a oferi servicii superioare clienților și de a colabora cu echipe diverse.

 

 Primul pas către schimbare este conștientizarea. Programele de dezvoltare profesională mențin angajații în creștere și în evoluție.  

Cursurile se adreseaza angajatilor din IMM-uri identificate cf SNC si SNCDI din regiunea Nord Est( județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), Sud Muntenia( județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) și Vest (județele: Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș).

Participarea este gratuită, cursurile se desfasoara pe trei nivele de dezvoltare profesională: începător, avansat și specializat.

      Detalii complete despre proiect:

https://unpr-rne.ro/digitalizeit/

https://www.facebook.com/Uniunea-Na%C8%9Bional%C4%83-a-Patronatului-Rom%C3%A2n-Regiunea-Nord-Est-113145741367229

Atașat regasiti lista(tabelul) cursurilor aferente acestui proiect.

Reamintim  obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea accesului egal la învățare pe tot parcursul vieții prin creșterea nivelului de cunoștiințe /competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, în domeniul competențelor digitale, a 340 de angajați în IMM-uri din sectoarele economice cu potențial competitive și in domeniile de specializare inteligenta și prin sprijinul a 39 de IMM-uri pentru a implementa programe de formare la locul de munca în domeniul competențelor digitale din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia timp de 18 luni.

Proiectul va contribui prin acțiuni specifice la îndeplinirea temelor secundare stabilite prin POCU 2014 – 2020: Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor și Inovare Socială. De asemenea se va asigura respectarea temelor orizontale: dezvoltarea durabilă; respectarea principiului egalitatii de gen, adaptabilitate și non-discriminare; utilizarea TIC.

 

A patra revolutie industrială a început. Sunteți pregătiți pentru digitalizare?

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.