Călărași: ITM își continuă controalele. Iată unde…

5 zile ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași: ITM își continuă controalele. Iată unde…

In sãptãmâna 04 – 08.01.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: construcţii, agricultură, brutării, restaurante, comerţ, service -uri auto, recuperarea deşeurilor reciclabile, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

  • verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi  măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;
  • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
  • respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

–    personal neautorizat pentru utilizarea utilajelor terasiere;

  • instruirea în mod necorespunzător a lucrătorilor;
  • lipsa echipamentelor individuale de perotecţia muncii;
  • nesupravegherea lucrătorilor;
  • neelaborarea de instrucţiuni proprii pentru activitatea desfăşurată.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 7 angajatori, din care 6 controale au fost pentru muncă nedeclarată. A fost dispusă o măsură cu termen precis de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 8 controale, 5 angajatori au fost sancţionaţi, şi s-au aplicat amenzi în valoare de 28000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 10 mãsuri cu termene precise de rezolvare.

 

Inspector Şef,

STAN IONEL