22 de întrebări pentru primarul Drăgulin. Cum credeți că va răspunde?

8 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru 22 de întrebări pentru primarul Drăgulin. Cum credeți că va răspunde?

Pentru că domnul primar și unii consilieri nu vor să răspundă întrebărilor solicitate verbal de cetățeni în Ședințele de Consiliu local, le formulăm aici în scris…

 

Domnule Primar,

 

Subsemnatul Pîrloagă Marian Dorin, jurnalist profesionist, redactor șef la cotidianul online Atitudinea din Călărași, din mun. Călărași str. Sloboziei nr 47, vă solicit ca în conformitate cu prev. legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public să îmi furnizați următoarele informații:

 1. Lista funcțiilor care intră încategoria personalului plătit din fonduri publice din cadrul Primăriei mun. Călărași și a Serviciului Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor Călărași

Solicit ca lista să consemneze funcția, categoria de personal, salariul de bază brut gr1 -5, majorarea salariului de bază pentru stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare/ europene, total drepturi lei, valoare brută.

 1. Deoarece nu am fost informat pe email detaliat – așa cum o faceți cu o parte a presei, și nu am regăsit informații mai recente de luna septembrie 2019 pe site-ul Primăriei Călărași solicit să îmi comunicați coeficienţii de salarizare pentru primar, viceprimari precum şi coeficienţii de salarizare a funcţiilor contractuale de conducere pentru serviciile subordonate Consiliului Local Călăraşi şi coeficienţii de salarizare pentru funcţiile contractuale de referent debutant şi referent de specialitate II din cadrul Administraţiei Cimitirelor – care s-au aprobat în ședința de Consiliu local din 28.10.2019.
 2. Ce coeficienți de salarizare aveau categoriile de personal indicate la pct. 2 înainte de modificarea acestora la data de 28.10, și expunerea de motive care a stat la baza modificărilor solicitate/ aprobate
 3. Ce reprezintă finanțările aprobate la pct 10 din ordinea de zi/ 28.10.2019 a Consiliului Local privind Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei, în vederea finanţării unor investiţii publice de interes local? Ce lucrări/ investiții urmează a fi finanțate? De când s-au început aceste lucrări? Solicit expunerea de motive care a stat la baza contractării finanțării.
 4. Privind pct. 11 de la Șdeința de Consiliu local din 28.10.2019: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local…Ce investiții publice sunt finanțate? Solicit suma prevăzută pentru fiecare în parte. Dacă se execută lucrări la aceste investiții, când au început și când se vor finaliza conf. proiect? Detaliat pentru fiecare în parte.
 5. Care este valoarea totală a împrumuturilor bancare sau trezorierie realizate în cele 2 mandate ale primarului Drăgulin? Ce bănci au asigurat împrumutul și pe ce perioadă? Care este valoarea dobânzilor plătite de Primărie pentru dezvoltarea municipiului? De ce nu s-a apelat la contractarea finanțării prin proiecte ale guvernului gen PNDL sau proiecte transfrontaliere ca de ex. com. Roseți?
 6. Câți salariați are acea Direcție de proiecte din cadrul Primăriei Călărași? Ce salarii au după funcție, categoria de personal, salariul de bază brut gr1 -5, majorarea salariului de bază pentru stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare/ europene, total drepturi lei, valoare brută? Ce sumă plătește ca salarii Primăria Călărași pe lună și cât în acest an pentru această Direcție de proiecte?
 7. Câte proiecte are această Direcție de…proiecte și câte s-au finalizat?
 8. Primesc salariații de la Serviciul Spații verzi și pavaje, Cimitire, alte servicii subordonate Primăriei tichete de masă, vouchere de vacanță – conf. legii? Dacă nu, atunci de ce?
 9. Ați anunțat că cel tîrziu pe 24 oct. 2019 vor începe lucrările la rețeaua de canalizare de pe str. Locomotivei? De ce nu au început?
 10. De ce nu se termină lucrările de pe trotuare pe str Grivița și nu se redau circulației pietonale? Din contră lucrările avansează și sunt excavate alte porțiuni de trotuare pe alte segmente de stradă?
 11. Cînd redați circulației auto b-dul Nicolae Titulescu? Lucrați pe toate sectoarele de stradă și nu ați finalizat vreunul…Unde se asigură locuri de parcare pentru supermarketul în construcție de pe bdul Titulescu intersecție cu str. Locomotivei?
 12. De ce nu funcționează iluminatul public pe străzile la nivel cu calea ferată din municipiu? Ex 10 nivele, Lukoil, la Frână?
 13. De ce nu funcționează iluminatul public pe str Locomotivei între str Sloboziei și bariera 10 Nivele?
 14. Semaforizarea aceea inteligentă în vreo 22 intersecții promise acum vreo 3 ani cînd se va instala?
 15. De ce ați abandonat realizarea de sensuri unice pe străzile adiacente str. București?
 16. De ce nu continuați realizarea de parcări de reședință? Câte locuri de parcare ați degajat și cîte ați realizat?
 17. De ce nu este îndrumată circulația rutieră aglomerată de pe bdul Republicii sau str București la ore aglomerate de către Poliția Locală din subordine?
 18. Când veți realiza după modelul altor municipii instalarea de grupuri sociale salubrizate în Călărași?
 19. Cîți arbori ați tăiat în acest an și cîți ați replantat? Care este baza legală prin care ați desființat spațiile verzi de pe str Grivița sau Titulescu? Solicit să îmi prezentați Avizul de mediu care a stat la baza lucrărilor de desființare.
 20. S-a aprobat finanțare de 3,5 mild lei vechi pt str Oborului, 3,5 mild lei pt grădinița Rostogol construită în primul mandat de primar, și 1 miliard lei vechi pentru Cimitirul nou. Ce lucrări trebuiesc executate și cînd aveți de gând să le executați, dacă vine iarna?
 21. Ce măsuri ați luat vizavi de starea de sănătate a populației? Apa de la robinet prezentată în fotografii de la robinet zona 10 Nivele și nu numai este plină de noroi, rugină…

Cu drag,                                                                                         

            Marian Dorin Pîrloagă 

 

Domnului Primar al mun. Călărași – Daniel Ștefan Drăgulin