20 septembrie 2017…consilierii județeni convocați. Iată Ordinea de Zi

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru 20 septembrie 2017…consilierii județeni convocați. Iată Ordinea de Zi

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

 

          Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi ,

DISPUNE:

               Articol unic: Se convoacă Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 20 Septembrie 2017, ora 1200, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

 

   1.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 136/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași

   2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitare Energetică Complex de Servicii Comunicare pentru Copii cu Handicap Sever Călărași”, Faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție

   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitare energetică – Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești”, Faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție

   4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitare energetică clădire Secție Boli contagioase și Dermato – Venerice la Spitalul Județean de Urgență Călărași”, Faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție

   5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitare energetică Sala multifuncțională Cinema 3D/2D Centrul Cultural Județean”, Faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție

   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”REABILITARE ENERGETICĂ CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ SFÂNTA MARIA CĂLĂRAȘI”, Faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție

   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”REABILITARE ENERGETICĂ CENTRUL MATERNAL CĂLĂRAȘI”, Faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție

   8.Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție publică de proiecte de către Consiliul Județean Călărași, pentru activități nonprofit de interes public județean, pe anul 2017

   9.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Roseți și administrarea Consiliului Local Roseți, în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași

   10.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 9 la Hotărârea nr.196/2016 privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2017

   11.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică

       

 

            PREȘEDINTE,                                                                                                                 AVIZEAZĂ,

                             Vasile ILIUȚĂ                                                                                                          SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                                                                                              Emil MUȘAT

 

Nr. 588

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 18.09.2017

 

Urmăriți prezentarea integrală a discuțiilor pe www.atitudineadincalarasi.ro prin înregistrări video